Ett komplett utbud av logistiktjänst

Med ett professionellt och kreativt team erbjuder vi utmärkta tjänster som tullklarering, lagring, leverans etc. för att möta kraven från olika kunder. Vi tillhandahåller den operativa leveransen av beställningen på lämpligaste sätt: fartyg, järnväg, landtransport.

Lager i Klaipeda (Litauen), Loviisa (Finland), Västervik (Sverige), Szczecen (Polen), Brevik (Norge)

Ger oss möjligheten att göra leveranser från lager inom en dag efter ankomst (fullständiga och kombinerade leveranser (1 lastbil till flera kunder)).

Logistikcenter i Klaipeda

Det största lagringsområdet i regionen som gör att vi kan lasta mer än 50 vagnar dagligen. Transport med lastbilar till svenska och finska kunder följande dag efter ankomst av begäran och inom två dagar till norska och danska kunder.